САВЕТ ЗА ЕКОНОМИЈУ

мр Владимир Златић

мр Владимир Златић

Председник савета: мр Владимир Дамљановић

Дипломирао и магистрирао на Економском факултету у Београду.

Радио у Velefarm AD Holding Kompanija.

Радио у Марфин банци, филијала Ужице.

Хонорарни сарадник процењивачке куће „Олимпија“.

Члан Управног одбора Српско-руског клуба.