САВЕТ ЗА НАУКУ

мр Драгомир Аћимовић

мр Драгомир Аћимовић

Председник савета: мр Драгомир Аћимовић

Дипломирани инжињер машинства.

Дипломирао и магистрирао на Машинском факултету у Београду.

Ради на Високој пословно-техничкој школи у Ужицу.