САВЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО

Владимир Дамљановић

Владимир Дамљановић

Председник савета: Владимир Дамљановић

Завршио Угоститељску школу у Чајетини.

У периоду од 2004. до 2012. године, периодичнно радио у више ресторана у Москви.

Радио у ресторану Централне Сбербанк-е у Москви 2013. године.

Радио у ресторану „Никола Тесла“ у Москви 2015-2016. године.

Ради у ресторану „Наша прича“ у Ужицу.

Члан Управног одбора Српско-руског клуба.