ЧИМЕ СЕ БАВИ СРПСКО-РУСКИ КЛУБ?

Српско-руски клуб ради на афирмацији и неговању културних, историјских, привредних и духовних видова сарадње са Руском Федерацијом, имајући у виду културно-историјску целовитост српског и руског народа у историјском континуитету, као и везе Србије са Русијом у привредом, културном и историјском погледу.

cimesebavimo (Large)Ради остваривања својих циљева Српско-руски клуб нарочито:

 • системски радити на међусобној сарадњи са Руском Федерацијом, путем учења језика, развијањем културних, историјских и духовних веза као и одржавањем разноврсних манифестација ;
 • организовати, самостално или у сарадњи са другим организацијама, предавања, трибине, округле столове, изложбе, курсеве руског језика, пројекције филмова и друге облике манифестација, у циљу реализације основних циљева Удружења;
 • предузимати активности у правцу побољшања међусобног информисања и подстицања културно-привредне сарадње између Ужичког краја и Златиборског округа и Русије;
 • у свом раду се бори против свих видова расне, националне и вреске мржње и искључивости.

 

business-presentation-vectorсгтер (Large)Ради што потпунијег и ефикаснијег остваривања циљева и задатака, утврђених овима Статутом, Српско-руски клуб може да обавља као споредне делатности одређену привреду или другу делатност у складу са Законом и овим Статутом и то:

 • Издавање књига, брошура и других публикација;
  Остала издавачка делатност;
 • Уметничко или књижевно стваралаштво и сценска уметност;
 • Образовање одраслих и омладине и остало образовање на другом месту напоменуто (стицање посебних знања и вештина, учења језика и друго);
 • Делатност агенција и помоћ туристима;
 • Услуге рекламе и пропаганде (маркетинг);
 • Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења.