Чланство

У чланство Српско-руског клуба може ступити свако ко прихвата Статут и програм клуба и попуни приступницу. Чланови Српско-руског клуба за своје чланство у клубу плаћају чланарину на годишњем нивоу и то:

– за чланове Управе: 600 динара;

– за запослена лица: 500 динара;

– за пензионере: 300 динара;

– за ученике и студенте : 200 динара;

– за незапослене: 200 динара

Чланарина се може платити попуњавањем уплатнице на наш број рачуна 205-229307-91, и то на следећи начин:

nalog-za-uplatu2