О НАМА

1442960074831Српско-руски клуб у Ужицу је регионална организација српско-руског пријатељства за Златиборски округ са центром у граду Ужицу. Ми смо нестраначка и невладина организација настала ради остваривања циљева у области неговања и јачања српско-руског пријатељства на територији града Ужица и Златиборског округа. Циљеви Српско-руског клуба су: афирмација и неговање културних, историјских, привредних и духовних видова сарадње између Златиборског округа и Руске Федерације, имајући у виду културно-историјску целовитост српског и руског народа у историјском континуитету, као и везе та два народа у привредом, културном и историјском погледу.

Ради остваривања својих циљева Српско-руски клуб ће нарочито:

 • системски радити на јачању српско-руског пријатељства, путем учења језика, развијањем културних, историјских и духовних веза као и одржавањем разноврсних манифестација;
 • организовати, самостално или у сарадњи са другим организацијама, предавања, трибине, округле столове, изложбе, курсеве руског језика, пројекције филмова и друге облике манифестација, у циљу реализације својих основних циљева;
 • предузимати активности у правцу побољшања међусобног информисања и подстицања културно-привредне сарадње између Ужичког краја и Златиборског округа са сличним градовима и областима у Русији;
 • у свом раду се бори против свих видова расне, националне и вреске мржње и искључивости.

Ради што потпунијег и ефикаснијег остваривања циљева и задатака, утврђених својим Статутом, Српско-руски клуб може да обавља као споредне делатности одређену привреду или другу делатност у складу са Законом и Статутом и то:

 • Издавање књига, брошура и других публикација;
 • Остала издавачка делатност;
 • Уметничко или књижевно стваралаштво и сценска уметност;
 • Образовање одраслих и омладине и остало образовање на другом месту напоменуто (стицање посебних знања и вештина, учења језика и друго);
 • Делатност агенција и помоћ туристима;
 • Услуге рекламе и пропаганде (маркетинг);
 • Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења.